Tập đoàn SAKI tiến hành triển khai phần mềm ERP vào quản lý

By | April 25, 2016

 

Tập đoàn Saki đã tiến hành triển khai phần mềm ERP vào quản lý doanh nghiệp tổng thể giúp tập đoàn sớm hoàn thành mục tiêu tối đa hóa giá trị của khách hàng và doanh nghiệp đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Nhận thức được sự khó khăn của doanh nghiệp như làm thế nào để tăng hiệu quả nguồn nhân lực qua việc tối ưu phân hệ kế toán, kinh doanh hay sản xuất… nhằm tiết kiệm chi phí tối đa và nâng cao hiệu quả kinh doanh. DIP Vietnam đã xây dựng và phát triển phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp DIP ERP.NET gồm nhiều phân hệ quản lý khác nhau nhằm phù hợp với đặc thù của tập đoàn Saki.

Hệ thống ERP giúp ban lãnh đạo có thể quản trị tổng thể doanh nghiệp đồng thời quản lý chi tiết tới từng hoạt động thông qua các phân hệ chính.

Giao dien hệ thống ERP

Phân hệ quản lý sản xuất:

 • Tính năng quản lý sản phẩm: Giúp quản lý tất cả liên quan đến sản phẩm bao gồm thông tin, giá cả, hình ảnh, lịch sử báo giá và các thông tin khác có liên quan…
 • Module quản lý nguồn lực sản xuất: Bao gồm tất cả thông tin về danh sách sản phẩm, nhóm sản phẩm, nguyên vật liệu, bao bì, xuất xứ, mẫu mã, … đều được phần mềm cập nhật liên tục, chính xác. Ngoài ra hệ thống cập nhật giá thành nguyên vật liệu, chi phí nhân lực, khấu hao máy móc.
 • Tính năng quản lý kế hoạch sản xuất: Hỗ trợ hoạch định nhu cầu tính toán nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất. Quản lý thông tin về kế hoach sản xuất theo các lệnh, ghi thông tin và kế hoạch quản lý sản phẩm theo tình trạng, loại, đối tác… vô cùng chính xác và đơn giản.
 • Module quản lý yêu cầu cấp nguyên vật liệu: Hệ thống cho phép bạn quản lý danh sách nguyên vật liệu trong kho và việc sử dụng nguyên vật liệu. Tự động tính nguyên vật liệu để đưa ra hoạt động như gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Hệ thống phát lệnh yêu cầu cung ứng và nhận nguyên vật liệu xuất kho để phục vụ sản xuất. Theo dõi số lượng, tiến độ sản xuất sản phẩm trên thực tế và đôi chiếu trên kế hoạch
 • Module quản lý từng giai đoạn sản xuất: Hệ thống cho phép doanh nghiệp lập các định mức nguyên vật liệu cho từng công đoạn sản xuất, lập định mức nhiều cấp, xác định các công đoạn cho sản xuất cũng như nguồn lực sử dụng trong từng giai đoạn. Thông qua đó việc quản lý quá trình quản lý thông tin về giá thành, tiến độ sản xuất trở nên đơn giản hơn. Tính năng này ghi chép tất cả các thông tin nguyên vật liệu, sản phẩm hoàn thành, chi phí sản xuất tại mỗi công đoạn sản xuất nhất định. Đối với Tập đoàn Saki sản xuất sản phẩm qua nhiều công đoạn thì chức năng này hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều.
 • Module tiến độ sản xuất: Theo dõi việc cung ứng nguyên vật liệu từ kho, yêu cầu nhập nguyên vật liệu khi tồn kho không đủ đáp ứng cho các công đoạn sau. Tính toán nguyên vật liệu theo định mức của từng lô hàng.
 • Module quản lý lịch sản xuất, lịch giao hàng: Thiết lập tự động đặt lịnh hẹn với khách hàng và tự động nhắc lịch hẹn, lịch làm việc cho nhân viên. Hệ thống tạo liên kết lịch hẹn với nhiệm vụ, khách hàng, cơ hội khách hàng, đơn đặt hàng, hợp đồng. Quản lý danh sách lịch làm việc cho nhân viên theo dạng lươi hoặc dạng lịch.
 • Module báo cáo: Lập biểu đồ sản phẩm theo thời gian. Phân tích chi phí sử dụng, chi phi nguyên vật liệu, máy móc sử dụng cho các lô sản phẩm, chi phí cho từng công đoạn , hay chi phí toàn quy trình, chi phí máy móc, nhân công. Ngoài ra doanh nghiệp có thể chỉnh sửa biểu mẫu theo yêu cầu một cách đơn giản.

Phân hệ quản lý tài chính kế toán quản trị.

 • Module quản lý ngân sách: Giúp nhà quản trị dự toán được thu chi ngân sách, báo cáo tình hình sử dụng ngân sách theo năm.
 • Module quản lý vốn bằng tiền: Thiết lập kế hoạch các mục thu chi ngân sách, thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, tiền đang chuyển, các giấy tờ báo có, báo nợ của ngân hàng, báo cáo số dư tài khoản, loại khoản mục thu chi hàng ngày, số dư tài khoản, báo cáo giữa tình hình thực hiện và trên kế hoạch.
 • Module kế toán phải thu- phải trả: Báo cáo chi tiết cho từng công nợ của từng loại đối tượng khác nhau.
 • Module kế toán thuế: Hỗ trợ in bảng hóa đơn giá trị đầu vào đầu ra, hỗ trợ kê khai và báo cáo thuế. Quản lý việc đăng ký và sử dụng các hóa đơn.
 • Module kế toán giá thành: Hệ thống hỗ trợ đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản phẩm hoàn thành hoặc theo nguyên vật liệu. Đưa ra các báo cáo phân tích tạo nên giá thành theo nhiều yếu tố, báo cáo so sánh giữa giá thực tế và giá định mức để dễ dàng kiểm soát được số lượng chênh lệch.

Bạn có thể xem thêm: Phần mềm DIP HRM.NET cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phân hệ quản lý kinh doanh

 • Module quản lý mua hàng: Quản lý các đơn hàng, quản lý quy trình nhập hàng khác nhau. Xử lý thuế phát sinh, theo dõi và phân bổ các loại chi phí như vận chuyển, bốc dỡ,… đồng thời quản lý việc trả hàng trong các trường hợp khác nhau.
 • Tính năng quản lý bán hàng: Hệ thống giúp quản lý các đơn đặt hàng cũng như quản lý tình trạng đơn hàng, phiếu giao hàng, các chính sách bán hàng. Hỗ trợ xử lý các loại thuế bao gồm thuế gtgt, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt,… Tiến hành phân tích doanh số theo chi nhánh, nhân viên, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, khu vực…

Phân hệ quản lý kho: Bao gồm các module như quản lý kho, hệ thống nghiệp vụ nhập xuất kho, quản lý số dư, nhập xuất tồn theo quy cách, tính giá thành. Thiết lập nên các định mức hàng tồn kho bao gồm số lượng, giá trị của từng kho đồng thời báo cáo nhập xuất kho theo mã hàng, nhóm hàng, quy cách, phiếu xuất, nhập kho….

Phân hệ quản lý QA&QC

Hệ thống quản lý kiểm QC hàng nhập kho, hàng bán xuất kho, các thành phẩm và bán thành phẩm. Hệ thống cho phép lập tất cả các tiêu chí đánh giá cho từng loại sản phẩm phục vụ cho công tác quản lý.

Ngoài ra phần mềm DIP ERP.NET còn nhiều phân hệ quản trị khác nhau như quản lý khách hàng, phân hệ phan mem quan ly nhan su, marketing, quản lý hồ sơ công văn, quản lý hành chính…

Triển khai phần mềm DIP ERP.NET dành cho tập đoàn Saki đã tạo nên một bước nhảy vượt bậc của công ty DiP Vietnam trên thị trường công nghệ thông tin.Với việc hợp tác này chắc chắn sẽ giúp Saki sớm hoàn thành mục tiêu đẩy mạnh chiến lược sản xuất cho các sản phẩm thông qua hệ thống kinh doanh có sức cạnh tranh cao từ đó tối đa hóa giá trị của khách hàng và doanh nghiệp.

Quý khách muốn biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ CT: P.A906 đường Trần Phú, P. Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Thủ đô Hà Nội.

ĐT/Fax: (04) 6328 6057

Website: www.dip.vn – Email: [email protected]

 

Tác giả: vuquocthai93