Tag Archives: phần mềm

Bảo trì thang máy trong cao ốc như thế nào

Hệ thống thang máy trong cao ốc, chung cư luôn được cả cư dân lẫn ban quản lý quan tâm hàng đầu bởi đây là phương tiện chuyên chở liên quan mật thiết đến sự an toàn và tính mạng con người. Việc không được quan tâm đúng mức có thể gây ra những sự… Read More »

Phần mềm quản lý hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp bất động sản

Hệ thống Landsoft được DIP Vietnam xây dựng và phát triển là một giải pháp phần mềm quản lý dành riêng cho các doanh nghiệp bất động sản. Phần mềm cho phép quản lý cùng lúc tất cả dự án của doanh nghiệp trên cùng một hệ thống, hỗ trợ nhiều quy trình kinh doanh… Read More »